Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ  Ι

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ  Ι

Τίτλος Έργου: “Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τ.Ε.Ι ΝοτιοΔυτικής Ελλάδας-Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου”

 Διάρκεια Έργου: 1996-2000

 Στόχοι του Έργου:

1.Αναβάθμιση του υπάρχοντος βιβλιοθηκονομικού λογισμικού με νέο που να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

2.Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με νέο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.

3.Στελέχωση της βιβλιοθήκης με νέο και εξειδικευμένο προσωπικό.

4.Επεξεργασία νέου και παλαιού υλικού , έτσι ώστε όλη η συλλογή να είναι προσπελάσιμη ηλεκτρονικά.

5.Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση στους χρήστες.

 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ  ΙΙ

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ  ΙΙ

Τίτλος Έργου: “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου”

Διάρκεια Έργου: 2000-2006

 Στόχοι του Έργου:

1.Επέκταση των δράσεων επεξεργασίας τεκμηρίων.

2.Επικαιροποίηση ιστοσελίδας.

3.Εκπαίδευση χρηστών στις νέες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

4.Επέκταση συντήρησης βάσης δεδομένων

5.Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με έμφαση στη ψηφιοποίηση του υλικού και καταχώρηση αυτού στο αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης.

Υπηρεσίες

  • 1
  • 2
Prev Next

Δανεισμός Βιβλίων

Για να έχει τη δυνατότητα δανεισμού κάποιος...

Αναγνωστήριο

Δίπλα από το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης...

Δια – Δανεισμός…

Με τη χρήση της Υπηρεσίας Δια-δανεισμού δίνεται...

Φωτοτυπικά μηχανήματα

Υπάρχουν δύο φωτοτυπικά μηχανήματα δίπλα στο υπολογιστικό...

Υπολογιστικό Κέντρο

Το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε με...

Υποβολή πτυχιακής

Η κατάθεση των Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη...

Γρήγορη Επικοινωνία