Υποβολή πτυχιακής

Η κατάθεση των Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι., γίνετε μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές δομής πτυχιακών εργασιών που περιγράφονται [Εδώ...] .

Η παράδοση των πτυχιακών εργασιών από τους σπουδαστές στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ θα γίνεται καθημερινά από 09:30π.μ. - 13:30π.μ.

Όσοι σπουδαστές αδυνατούν να προσέλθουν στις παραπάνω ώρες και ημέρες υποχρεούνται να παραδώσουν το cd της πτυχιακής τους δια αντιπροσώπου τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίσθηκε από την Βιβλιοθήκη ή με courier και δική τους χρέωση στην διεύθυνση: Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια, Τ.Κ 30200, Μεσολόγγι, Τηλέφωνα: 26310 58351, 2631058219, 2631058322, Fax: 2361058279, Γενικές Πληροφορίες:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Δια – Δανεισμός Βιβλίων

Με τη χρήση της Υπηρεσίας Δια-δανεισμού δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, να δανειστούν υλικό το οποίο δε  βρίσκεται στη συλλογή της,  από άλλες βιβλιοθήκες ιδρυμάτων.

Ο δια-δανεισμός μεταξύ των βιβλιοθηκών δεν ισχύει για κατηγορίες υλικού όπως πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λ.π.), περιοδικά, διδακτορικές διατριβές, πτυχιακές εργασίες, σεμινάρια, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.

 

 

 

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας δια-δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες οι οποίοι έχουνκάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου.

Διαδικασία δια-δανεισμού

Τα μέλη υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτημα δια-δανεισμού προσκομίζοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη Αίτηση Διαδανεισμού την οποία  καταθέτουν στη Βιβλιοθήκη ή υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα τους μέσω της υπηρεσίας δια-δανεισμού SMILLe.

 Ο εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής  είναι περίπου 7 εργάσιμες ημέρες.

Το υλικό δανείζεται στο χρήστη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη-προμηθευτή (συνήθως μία ή δύο εβδομάδες). Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται εμπρόθεσμα στην βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου για επιστροφή τους στην Βιβλιοθήκη που τα δάνεισε.

 Η διακίνηση του υλικού γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Τα έξοδα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αιτούντα. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης ειδοποιεί τηλεφωνικώς τον αιτούντα για την παραλαβή του βιβλίου.

Δανεισμός Βιβλίων

Για να έχει τη δυνατότητα δανεισμού κάποιος , πρέπει να γίνει μέλος συμπληρώνοντας  μία αίτηση. Η αίτηση του καταχωρείται στο σύστημα και παίρνει έναν κωδικό τον οποίο πρέπει να λέει στον υπάλληλο κάθε φορά που θέλει να δανειστεί. Όταν γίνει ο δανεισμός στο σύστημα στο όνομα του μέλους καταγράφετε ο αριθμός και οι τίτλοι των βιβλίων που έχει δανειστεί καθώς και η ημερομηνία επιστροφής τους.

Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται μέχρι την τελευταία ημερομηνία που αναγράφεται αυτόματα από το σύστημα δανεισμού και είναι σημειωμένη στο ειδικό δελτίο που βρίσκεται επικολλημένο στο εσωτερικό του βιβλίου διαφορετικά επιβάλλετε πρόστιμο που ανέρχεται στα 0,65£ ανά βιβλίο για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Ο δανεισμός του υλικού της βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου διακρίνονται σε:

 • Το Εκπαιδευτικό και Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό μπορεί να δανειστεί έως πέντε (5) βιβλία για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών με δυνατότητα ανανέωσης αν το υλικό δεν έχει ζητηθεί.
 • Οι Φοιτητές έως πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.
 • Ερευνητές έως πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.
 • Διοικητικό προσωπικό έως πέντε (5) βιβλία για είκοσι (20) ημέρες.
 • Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού παρά μόνο εσωτερικής χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες της κάθε ομάδας έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού για επτά (7) επιπλέον ημέρες, εφόσον δεν υπάρχει κράτηση του συγκεκριμένου υλικού από άλλον χρήστη.

Μη δανειζόμενο Υλικό 
Το υλικό που δεν δανείζεται είναι:

 •  Tο πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λ.π.),
 • Tα περιοδικά,
 •  Oι πτυχιακές εργασίες και
 •  Tο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του δανεισμένου υλικού ο χρήστης έχει την υποχρέωση της αντικατάστασής του ή της καταβολής αντιτίμου.

 

Υπηρεσίες

 • 1
 • 2
Prev Next

Φωτοτυπικά μηχανήματα

Υπάρχουν δύο φωτοτυπικά μηχανήματα δίπλα στο υπολογιστικό...

Υπολογιστικό Κέντρο

Το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε με...

Υποβολή πτυχιακής

Η κατάθεση των Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη...

Δανεισμός Βιβλίων

Για να έχει τη δυνατότητα δανεισμού κάποιος...

Αναγνωστήριο

Δίπλα από το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης...

Δια – Δανεισμός…

Με τη χρήση της Υπηρεσίας Δια-δανεισμού δίνεται...

Γρήγορη Επικοινωνία