Δανεισμός Βιβλίων

Για να έχει τη δυνατότητα δανεισμού κάποιος , πρέπει να γίνει μέλος συμπληρώνοντας  μία αίτηση. Η αίτηση του καταχωρείται στο σύστημα και παίρνει έναν κωδικό τον οποίο πρέπει να λέει στον υπάλληλο κάθε φορά που θέλει να δανειστεί. Όταν γίνει ο δανεισμός στο σύστημα στο όνομα του μέλους καταγράφετε ο αριθμός και οι τίτλοι των βιβλίων που έχει δανειστεί καθώς και η ημερομηνία επιστροφής τους.

Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται μέχρι την τελευταία ημερομηνία που αναγράφεται αυτόματα από το σύστημα δανεισμού και είναι σημειωμένη στο ειδικό δελτίο που βρίσκεται επικολλημένο στο εσωτερικό του βιβλίου διαφορετικά επιβάλλετε πρόστιμο που ανέρχεται στα 0,65£ ανά βιβλίο για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Ο δανεισμός του υλικού της βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου διακρίνονται σε:

 • Το Εκπαιδευτικό και Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό μπορεί να δανειστεί έως πέντε (5) βιβλία για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών με δυνατότητα ανανέωσης αν το υλικό δεν έχει ζητηθεί.
 • Οι Φοιτητές έως πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.
 • Ερευνητές έως πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.
 • Διοικητικό προσωπικό έως πέντε (5) βιβλία για είκοσι (20) ημέρες.
 • Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού παρά μόνο εσωτερικής χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες της κάθε ομάδας έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού για επτά (7) επιπλέον ημέρες, εφόσον δεν υπάρχει κράτηση του συγκεκριμένου υλικού από άλλον χρήστη.

Μη δανειζόμενο Υλικό 
Το υλικό που δεν δανείζεται είναι:

 •  Tο πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λ.π.),
 • Tα περιοδικά,
 •  Oι πτυχιακές εργασίες και
 •  Tο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του δανεισμένου υλικού ο χρήστης έχει την υποχρέωση της αντικατάστασής του ή της καταβολής αντιτίμου.

 

Υπηρεσίες

 • 1
 • 2
Prev Next

Δια – Δανεισμός…

Με τη χρήση της Υπηρεσίας Δια-δανεισμού δίνεται...

Φωτοτυπικά μηχανήματα

Υπάρχουν δύο φωτοτυπικά μηχανήματα δίπλα στο υπολογιστικό...

Δανεισμός Βιβλίων

Για να έχει τη δυνατότητα δανεισμού κάποιος...

Υπολογιστικό Κέντρο

Το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε με...

Αναγνωστήριο

Δίπλα από το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης...

Υποβολή πτυχιακής

Η κατάθεση των Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη...

Γρήγορη Επικοινωνία