Υπολογιστικό Κέντρο

Το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία και λειτουργία ενός Εργαστηρίου Πληροφορικής με κύριους αποδέκτες όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ και κυρίως για τους σπουδαστές όπου θα μπορούν να εργάζονται τον ελεύθερο χρόνο τους πάνω σε πτυχιακές ή εργασίες μαθημάτων, ή να κάνουν αναζήτηση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Το εργαστήριο βρίσκεται στο κτίριο των Διοικητικών Υπηρεσιών δίπλα στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Μεσολογγίου. O χώρος που του έχει διατεθεί για την εξυπηρέτηση του εργαστηρίου είναι 20 τ.μ ανεξάρτητος με κλιματισμό και ο εξοπλισμός που υπάρχει στην διάθεση των σπουδαστών είναι: Δέκα (10) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας (1) εκτυπωτής Lazer Α3/Α4 υψηλής ταχύτητας, κάθε υπολογιστής διαθέτει το δικό του UPS για την συνεχή τροφοδοσία  του εξοπλισμού του εργαστηρίου και ένας SERVER για την διαχείριση του εξοπλισμού και των χρηστών.

Στους σταθμούς εργασίας υπάρχουν προγράμματα για την εξυπηρέτηση των χρηστών και έχει προβλεφθεί μηχανισμός για αντιγραφή και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του εργαστηρίου. Την επίβλεψη του εργαστηρίου την έχει αναλάβει η βιβλιοθήκη  του ΤΕΙ Μεσολογγίου, καθώς επίσης και τη συντήρηση αυτού. Για την καθημερινή λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη του εργαστηρίου η βιβλιοθήκη έχει ορίσει έναν υπεύθυνο Διαχειριστή ο οποίος ανήκει στο  προσωπικό της βιβλιοθήκης . Το προσωπικό αυτό είναι υπεύθυνο εκτός των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του εργαστηρίου όπως αυτοί ορίζονται μέσα από τον κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου αλλά και για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών όταν τους ζητηθεί.

Υπηρεσίες

  • 1
  • 2
Prev Next

Υπολογιστικό Κέντρο

Το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε με...

Δανεισμός Βιβλίων

Για να έχει τη δυνατότητα δανεισμού κάποιος...

Δια – Δανεισμός…

Με τη χρήση της Υπηρεσίας Δια-δανεισμού δίνεται...

Φωτοτυπικά μηχανήματα

Υπάρχουν δύο φωτοτυπικά μηχανήματα δίπλα στο υπολογιστικό...

Αναγνωστήριο

Δίπλα από το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης...

Υποβολή πτυχιακής

Η κατάθεση των Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη...

Γρήγορη Επικοινωνία