Η Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου άρχισε να λειτουργεί το 1984. Στεγάζεται σε ιδιαίτερο, ανεξάρτητο χώρο του συγκροτήματος της πολυδύναμης αίθουσας και περιλαμβάνει αναγνωστήριο και υπολογιστικό κέντρο. Στους μελλοντικούς στόχους του Ιδρύματος εντάσσεται η δημιουργία νέας, σύγχρονης κτιριακής υποδομής.

  Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ προσπαθεί να συνεισφέρει στη πνευματικό-κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών, του διοικητικού προσωπικού αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σκοπός της είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσω της διάθεσης πληροφοριών με κάθε είδους μορφή (έντυπο, μη έντυπο υλικό).
   Η βιβλιοθήκη θεωρείται δυναμική περιφερειακή μονάδα υποστήριξης της λειτουργικότητας των τμημάτων διαθέτοντας σήμερα περίπου 20.000 τόμους βιβλίων καθώς και σημαντικό αριθμό τρεχουσών συνδρομών περιοδικού τύπου και 1 βάση δεδομένων ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω τη Οριζόντιας Δράσης καθώς και οπτικοακουστικό υλικό: 330 CD-ROMs, δισκέτες, βιντεοκασέτες. Το υλικό αυτό που καλύπτει θεματικά όλες τις κατηγορίες της γνώσης και κυρίως τα αντικείμενα των σχολών του Ιδρύματος, βρίσκεται στη διάθεση των σπουδαστών και εκπαιδευτικών και αποτελεί εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας και της έρευνας.
   Διαθέτει το βιβλιοθηκονομικό λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.5 που αυτοματοποιεί όλες της λειτουργίες της (κατάλογος, δανεισμός, προμήθειες). Στον ηλεκτρονικό κατάλογο έχει καταχωρηθεί περίπου το 90% του υλικού της ενώ η βάση δεδομένων των χρηστών αριθμεί σήμερα 4000 μέλη.
   Μεγάλο μέρος του εκσυγχρονισμού και του εμπλουτισμού όσο και της αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης οφείλεται στη υλοποίηση του έργου 3.1.β «Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών των ΤΕΙ Νοτιοδυτικής Ελλάδας – ΤΕΙ Μεσολογγίου» που εντάχθηκε στο Β΄ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ Ι προϋπολογισμού 440.852,29 ευρώ και πραγματοποιήθηκε από 01/10/1996 έως 30/06/2000.
   Από την 01/07/2000 στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ υλοποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης ενέργεια 2.1.3.ε «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου» προυπολογισμού 666.000 ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 75% και από Εθνικούς Πόρους 25%. Η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 499.500 ευρώ και η κρατική συμμετοχή σε 166.500 ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου την 31/12/2006 θα έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη βιβλιοθήκη ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ιδρύματος. Παράλληλα πραγματοποιείται και η υλοποίηση του έργου Υποδομών 5.2.1.β΄ «Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Μεσολογγίου» προϋπολογισμού 96.800 ευρώ. Στα πλαίσια αυτού του έργου θα επεκταθεί ο υπάρχων εξοπλισμός της βιβλιοθήκης με Η/Υ και περιφερειακές συσκευές, λογισμικό, φωτοτυπικά μηχανήματα και έπιπλα, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και η ανταπόκριση της βιβλιοθήκης στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών
    Η βιβλιοθήκη έχει επιλεγεί ως αναβαθμισμένος κόμβος σύγκλισης της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΤΕΙ/Μ αλλά και της περιφέρειας του Νομού Αιτ/νίας. Στους απώτερους στόχους της βιβλιοθήκης εντάσσεται η δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης των υπολοίπων βιβλιοθηκών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και η εξυπηρέτηση όχι μόνο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ  Ι

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ Ι

Τίτλος Έργου: “Αναβάθμιση Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Τ.Ε.Ι ΝοτιοΔυτικής Ελλάδας-Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου”

 Διάρκεια Έργου: 1996-2000

 Στόχοι του Έργου:

1.Αναβάθμιση του υπάρχοντος βιβλιοθηκονομικού λογισμικού με νέο που να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

2.Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με νέο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.

3.Στελέχωση της βιβλιοθήκης με νέο και εξειδικευμένο προσωπικό.

4.Επεξεργασία νέου και παλαιού υλικού , έτσι ώστε όλη η συλλογή να είναι προσπελάσιμη ηλεκτρονικά.

5.Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση στους χρήστες.

 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ  ΙΙ

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ

Τίτλος Έργου: “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου”

Διάρκεια Έργου: 2000-2006

 Στόχοι του Έργου:

1.Επέκταση των δράσεων επεξεργασίας τεκμηρίων.

2.Επικαιροποίηση ιστοσελίδας.

3.Εκπαίδευση χρηστών στις νέες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

4.Επέκταση συντήρησης βάσης δεδομένων

5.Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με έμφαση στη ψηφιοποίηση του υλικού και καταχώρηση αυτού στο αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης.

Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου σήμερα είναι από τις 8:00π.μ έως τις 16:00μ.μ

Το ωράριο αυτό ισχύει για τους μήνες Ιανουάριο-Ιούνιο και  Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο.

Τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο η βιβλιοθήκη λειτουργεί  συγκεκριμένες ημέρες και ώρες λόγω αδειών του προσωπικού.

Προσωπικό

Ταλιαδούρου Δήμητρα

Ειδικότητα: Τ.Ε Βιβλιοθηκονόμος

Τμήμα: Βιβλιοθήκη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:          2631-058219      

 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κανονισμός Λειτουργίας

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου έχουν:

 •  Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού,
 •  Τα μέλη του  Διοικητικού Προσωπικού,
 •  Οι φοιτητές,
 •  Οι αλλοδαποί φοιτητές που φιλοξενούνται στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου στα πλαίσια Κοινοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
 •  Οι ερευνητές
 •  Οι εξωτερικοί χρήστες

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης υποχρεούνται

 • Κατά την είσοδό τους στο χώρο της Βιβλιοθήκης να τοποθετούν τα προσωπικά τους είδη (τσάντες, μπουφάν κ.λ.π.) στους πάγκους που βρίσκονται στην κεντρική είσοδο της Βιβλιοθήκης.
 • Να υπογράφουν το βιβλίο επισκεπτών που βρίσκεται στον πάγκο στην είσοδο της Βιβλιοθήκης..
 • Να τηρούν ησυχία σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης.
 • Να επιστρέφουν τα βιβλία την ημερομηνία επιστροφής που αναγράφεται στ καρτελάκι που βρίσκεται στο βιβλίο, διότι σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλετε πρόστιμο.
 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανέναν χώρο της Βιβλιοθήκης 
 • Δεν επιτρέπεται η λήψη τροφών και ποτών στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
 • Απαγορεύονται οι σημειώσεις πάνω στο έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης και η κακομεταχείρισή του.

 Η χρήση της Βιβλιοθήκης μπορεί να απαγορευτεί σε άτομα που παραβαίνουν τον κανονισμό λειτουργίας της.

Υπηρεσίες

 • 1
 • 2
Prev Next

Δανεισμός Βιβλίων

Για να έχει τη δυνατότητα δανεισμού κάποιος...

Υποβολή πτυχιακής

Η κατάθεση των Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη...

Υπολογιστικό Κέντρο

Το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε με...

Αναγνωστήριο

Δίπλα από το υπολογιστικό κέντρο της βιβλιοθήκης...

Δια – Δανεισμός…

Με τη χρήση της Υπηρεσίας Δια-δανεισμού δίνεται...

Φωτοτυπικά μηχανήματα

Υπάρχουν δύο φωτοτυπικά μηχανήματα δίπλα στο υπολογιστικό...

Γρήγορη Επικοινωνία